പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം കായിക മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ്തു

പയ്യന്നൂർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം കായിക മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ്തു. ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ടി.വിശ്വനാഥൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി രക്ഷാധികാരി ടി.ഐ.മധുസുദനൻ, ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി വൈ:ചെയർമാൻ കെ.രവീന്ദ്രൻ, ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി ട്രഷറർ എം.സജീവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ.ഷൈജു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: