ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

ചെറുതാഴം-കുറ്റൂര്‍ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്നു മുതല്‍ 10 ദിവസത്തേക്ക് ഇതു വഴിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. ഇതുവഴി വഴി പോകേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ കെ എസ് ടി പി റോഡ് എന്‍ എച്ച് -66-പിലാത്തറ വഴി പോകേണ്ടതാണെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: