പുതിയപുര മഖാം ആണ്ട് നേർച്ച ഇന്ന്

പുതിയപുര മഖാം ആണ്ട് നേർച്ച ഇന്ന്

മാവിലായി: ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മാവിലായി കീഴറയിലെ പുതിയപുര മഖാം ആണ്ട് നേർച്ച ഇന്ന് നടക്കും. ഉച്ചക്ക് നടക്കുന്ന ദുആ മജ്ലിസിന് കീഴറ പള്ളി ഖത്തീബ് അബ്ദുൽ സമദ് ഗസ്സാലി നേതൃത്വം നൽകും. രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന മൗലൂദ് സദസ്സിനും, ദിക്ർ ദുആ മജ്ലിസിനും ഹാഫിള് അബ്ദുറസാഖ് ഫൈസി നേതൃത്വം നൽകും. അന്നദാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: