പാലത്തായി ഇഹിയ ഉൽ ഉലൂം മദ്രസ്സാ കമ്മിറ്റി മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

പാനൂർ : പാലത്തായി ഇഹിയ ഉൽ ഉലൂം സെക്കണ്ടറി മദ്രസ്സാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുക്യത്തിൽ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പാലത്തായി up സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്ൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി നടന്ന പരിപാടി ഇന്നലെ സമാപിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മൊയ്‌ദു മുസ്ല്യാർ സ്വാഗതപ്രഭാഷണം നടത്തി . നാരങ്ങോലിൽ കുഞ്ഞമദ് ഹാജി അദ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കുനിയിൽ മൊയ്‌ദു ഹാജി ഉൽഘടനം നിർവഹിച്ചു. മദ്രസ്സാ വിദ്യാർത്ഥി കളുടെ കലാപരിപാടികളും, ദഫ് പ്രദശനവും, ബുർദ്ദയും നടന്നു. മത്സര ത്തിൽ വിജയിച്ചവർക് സമ്മാനദാനം നാരങ്ങോലിൽ ഖാലിദ് നിർവഹിച്ചു. സമാപന ദിവസം ഷബീർ റഹ്മാനി പഴമള്ളൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സഹൽ താളിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: