വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ടീം

ഇന്നലെ (തിങ്കൾ) കോട്ടയം നെഹ്റു സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന വടംവലി മത്സരത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ടീം അംഗങ്ങളായ ചന്ദനക്കാംപാറ ചെറുപുഷ്പം ഹൈസ്കൂൾ ടീം അംഗങ്ങൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ സി.എൽ ആന്റോ, കായികാധ്യാപകൻ സജിപാട്ടത്തിൽ എന്നിവരോടൊപ്പം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: