അന്നൂർ ശ്രീ തലയന്നേരി പൂമാല ഭഗവതിക്കാവ് കാരണവർ കണ്ടോത്ത് നോർത്ത് ഏച്ചിലാംവയൽ റോഡിലെ കരിപ്പിരി ചന്തൻ ( 84) നിര്യാതനായി

ഭാര്യ – കല്യാണി

മക്കൾ:പദ്മിനി,രമേശൻ.സഹജൻ,വിനോദ്.ശ്രീജ ,ഷ്ര്രീജിത്ത്

മരുമക്കൾ -ചന്ദ്രൻ ( കുണിയൻ)

പ്രഭാകരൻ ( അന്നൂർ)

കോമളവല്ലി (പെരിങ്ങോം)

പ്രീത (മുഴക്കോം )

ജിഷ (ഞണ്ടാടി)

രമ്യ (വെള്ളച്ചാൽ )

സഹോദരി -പരേതയായ ചീയ്യേയി

സഞ്ചയനം ബുധനാഴ്ച

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: