കെ.എസ്.യു ജില്ലാ നേതൃ ക്യാമ്പ്‌ 29,30 തീയ്യതികളിൽ കണ്ണൂരിൽ

കെ.എസ്.യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃ ക്യാമ്പ്‌ ഈ മാസം 29,30 തീയ്യതികളിൽ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കും.
സ്‌കൂളുകളും കോളേജ്കളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുതുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർണായക ചർച്ചകൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും ക്യാമ്പിൽ രൂപംനൽകും. നേതൃ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രമുഖർ ക്യാമ്പിൽ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും.
കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.സുധാകരൻ എം.പി,വി.ടി ബൽറാം,എം.എൽ.എ മാരായ സണ്ണി ജോസഫ്, സജീവ് ജോസഫ്,കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.എം അഭിജിത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളും ക്യാമ്പിൽ സംബന്ധിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: