തളർന്ന് പുഴയിലേക്ക് വീണ കൃഷ്ണന് രക്ഷയായി, മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ

അഴിയൂർ: കോറോത്ത്റോഡ് തിരുത്തിപ്പുറം പുഴക്കരയ്ക്ക് സമീപത്ത് തിങ്കളാഴ്ച കൃഷ്ണൻ എന്ന യുവാവ് തളർന്നു പുഴയിലേക്ക് വീണു.ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് കൃഷ്ണൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരുത്തിപ്പുറം പുഴക്കരയിലൂടെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ തളർന്ന് പുഴയിലേക്ക് വീണത്. ശബ്ദം കേട്ടയുടനെ സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന “ഹംറാസ്, നാസിഷ്, ഫയാസ്”എന്നീ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി യുവാവിനെ ഉടനെ കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു, ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച യുവാവിന് കൃത്രിമശ്വാസം നൽകിയതിന് ശേഷം ആംബുലൻസിന് വിവരം അറിയിച്ച് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: