നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ തണ്ണീർത്തടം നികത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതായി പരാതി ; പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി

13 / 100

സ്റ്റെപ്റോഡ്: നാറാത്ത് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്റ്റെപ്റോഡിനു സമീപം തണ്ണീർത്തടങ്ങളും, നെൽവയലുകളും, കയ്പാടുകളും മണ്ണിട്ടു നികത്തിയുള്ള നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി. ഇന്നു രാവിലെയോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി നിർത്തിവയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

പ്രധാനമായും അവധി ദിനം നോക്കിയാണ് നിർമ്മാണം നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത ചെയ്‌തികൾക്കെതിരെ, യൂത്ത് ലീഗ് തഹസിൽദാർക്കും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയത്. ഏഴു ദിവസത്തിനകം പഞ്ചായത്ത് മുമ്പാകെ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നോട്ടിസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, പാവപ്പെട്ടവർ മൂന്നോ നാലോ സെന്റിൽ ഒരു വീടു നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ രേഖകളുടെ പേരു പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന അധികൃതർ ഇവിടെ പണി കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ വരെ പൊങ്ങിയിട്ടും മൗനികളായത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: