സുഷമ സ്വരാജ് ഒക്ടോബര് 28ന് ഖത്തറിലേക്ക്

ദോഹ: ( 26.10.2018) കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി ഖത്തറിലെത്തുന്നു. ഒക്ടോബര് 28ന്

ദോഹയിലെത്തുന്ന സുഷമ സ്വരാജ് ഖത്തര് ഭരണാധികാരികളുമായും ഇന്ത്യന് പ്രവാസി സമൂഹത്തിെന്റ പ്രതിനിധികളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.
വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള സുഷമയുടെ ആദ്യ ഖത്തര് സന്ദര്ശനമാണിത്. അമീര് ശൈഖ് തമീം ബിന് ഹമദ് ആല്ഥാനി, ഉപ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന് അബ്ദുല്റഹ്മാന് ആല്ഥാനി എന്നിവരുമായി ചര്ച്ച നടത്തും.
വിവിധ മേഖലകളില് സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നത് ചര്ച്ചയില് വിഷയമാകും. ഇന്ത്യന് പ്രവാസി സംഘടനാപ്രതിനിധികളുമായും വ്യാപാരപ്രമുഖരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തും.
ഒക്ടോബര് 29ന് ദോഹ ഷെറാട്ടണ് ഹോട്ടലിലാണ് പരിപാടി. ഒക്ടോബര് 30, 31 തീയതികളില് കുവൈത്തും സന്ദര്ശിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: