കണ്ണൂരിൽ നാളെ (ജൂണ്‍ 27 ശനിയാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഭഗവതിവില്ല, കിഴുന്നപ്പാറ, കിഴുന്നപ്പള്ളി, പഴയ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, ജീസണ്‍സ് വണ്‍, ടു ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 27 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്ത്, സ്വദേശി പുട്ട്‌പൊടി, അണ്ണാക്കൊട്ടന്‍ചാല്‍, കാഞ്ഞിരോട് തെരു, അയ്യപ്പന്‍മല, പുലിദൈവംകാവ്, കമാല്‍പീടിക, വീനസ് ക്ലബ്, കട്ടന്‍കവര്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 27 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മാലൂര്‍ വയല്‍, നെട്ടാറമ്പ്, കാവിയൂര്‍, തൃക്കടാരിപ്പൊയില്‍, ഇടുമ്പ, ഇടുമ്പ സ്‌കൂള്‍, മാലൂര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍, കെ കെ ക്രഷര്‍, പൂവക്കര, ചിത്രപീഠം ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 27 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: