ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ചെമ്പേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴിലെ നെല്ലിക്കുറ്റി, ഏറ്റുപാറ, കോട്ടക്കുന്ന്, മുതിരേന്തിക്കവല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മെയ് 26 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ടിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴിലെ ഗോള്‍ഡണ്‍ റോക്ക് ക്രഷര്‍, സതേണ്‍ ക്രഷര്‍, വിശ്വാസ് ക്രഷര്‍, ക്ലാസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഹാപ്പി ക്രഷര്‍,മൈമൂന എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മെയ് 26 വെള്ളി രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ 10 മണിവരെയും ഓലയമ്പാടി-1, ഓലയമ്പാടി-2, ഡ്രീംസ്, പുതിയവയല്‍, കോടന്നൂര്‍, ചട്ട്യോള്‍, കണ്ണടിപൊയില്‍, പെരിന്തട്ട സെന്‍ട്രല്‍, കുഴിക്കാട് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ ഭാഗികമായും തോക്കാട്, എടോളി, പച്ചാണി, കൂത്തമ്പലം, മണിയറ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഇരിക്കൂര്‍ ഇലക്ടിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കുട്ടാവ്, ചേടിച്ചേരി, ദേശമിത്രം, ചൂളിയാട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മെയ് 26 വെള്ളി രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂർ ഇലക്ടിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ എൽ ടി   ലൈനിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ വെട്ടി മാറ്റുക ലൈനിൽ സ്പേസർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ  ഉള്ളതിനാൽ  മെയ് 26 വെള്ളി രാവിലെ എട്ട്   മുതൽ പകൽ 12  മണി വരെ സിദ്ദിഖ് പള്ളി ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിലും പകൽ 12 മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ കോളിൻ മൂല ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിലും ഭാഗീകമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

വെള്ളൂർ ഇലക്ടിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ  കുണ്ടയംകൊവ്വൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ മെയ് 26 വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ  ഉച്ച ഒരു  മണിവരെയും  താഴെകുറുന്ത്ട്രാൻസ്‌ഫോമർ പരിധിയിൽ പകൽ 12മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും  അഞ്ചങ്ങാടി ട്രാൻസ്‌ഫോമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ എട്ട്  മണി  മുതൽ വൈകീട്ട്  അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി   മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ  മെയ് 26 വെള്ളി ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വര്‍ക്കിന്റെ ഭാ ഗമാ യി ബൈപാസ്, മിംമ്‌സ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ രാവിലെ പത്ത്  മുതല്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി  വരെയും എല്‍.ടി ടച്ചിങ് വര്‍ക്കിന്റെ ഭാഗമായി മഞ്ജു , കച്ചേരി മെട്ട , പൂങ്കാവ് , കടമ്പൂര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക്  രണ്ട് വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: