കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ അപാകം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന് മുന്നിൽ എൽ.ഡി.എഫ് ജനകീയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു

കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ വികലമായ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതിനെതിരെയും ദുരന്ത മുഖത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നതിനെതിരെയും എൽ.ഡി എഫിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. കാടാച്ചിറയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി സി.പി.ഐ.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ടി.കെ. സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷനായി എം.കെ. മുരളി, കെ.ഗിരീശൻ, ശിവദാസൻ മാസ്റ്റർ, കെ.സതീഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: