ചൊക്ലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സിഐയും എസ്‌ഐയും ഉൾപ്പെടെ കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ

ചൊക്ലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സിഐയും എസ്‌ഐയും ഉൾപ്പെടെ കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിൽ. പെരിങ്ങത്തൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് 19 രോഗിയുടെ സെക്കൻ്ററി കോൺടാക്ട് ആയ ആൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സി.ഐയും എസ്.ഐയും ഉൾപ്പടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയത്. സ്റ്റേഷനും പരിസരവും അണു മുക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചൊക്ലി, പെരിങ്ങത്തൂർ മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രതയ്ക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: