തില്ലങ്കേരി വഞ്ഞെരിയിലെ ആയൂർവേദ വൈദ്യർ ഗോപാലൻ ഗുരുക്കൾ നിര്യാതനായി

തില്ലങ്കേരി: വഞ്ഞെരിയിലെ ആയൂർവേദ വൈദ്യർ ഗോപാലൻ ഗുരുക്കൾ നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :മാധവി. മക്കൾ :ലീല, ഗോവിന്ദൻ, ഭാസ്കരൻ മരുമകൾ :മോഹനൻ, ലത, ശയിലജ. സംസ്കാരം രാവിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: