കണ്ണൂരിൽ നാളെ ( 27/02/20 )വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

തയ്യില് 

തയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുറുവ ബാങ്ക്, കുറുവ വായനശാല, കുറുവ പളളി, ദിനേശ് മുക്ക്, തയ്യില്‍ കാവ്, അമ്പ്രാസ് മില്‍ പരിസരം ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 27 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ്് മുതല്‍ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചാലക്കുന്ന്, ചിന്‍മയ, ശബരി, എലീന അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, മിസ്റ്ററി വില്ല, ചകിരി കമ്പനി ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 27 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 2.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്
ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഹിറ സ്റ്റോപ്പ് ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ഫെബ്രുവരി 27 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ബര്‍ണ്ണശ്ശേരി

ബര്‍ണ്ണശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പയ്യാമ്പലം, മോണ്ടിസോറി സ്‌കൂള്‍, ഇരുവേരി കോവില്‍, കുനിയില്‍ പാലം ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 27 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: