വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത് തങ്ങൾ വയൽ സൗത്ത് എപിജെ റോഡ് ഉദ്‌ഘാടനം ഇന്ന്

വളപട്ടണം പഞ്ചായത്ത് 11 വാർഡിൽ പുതുതായി നിർമിച്ച എ പി ജെ റോഡ് ഇന്ന് കെ എം ഷാജി എംഎൽഎ നാടിന് സമർപ്പിക്കും. 28 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് റോഡ് നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്. കപ്പൽ ഹനീഫയും സെലക്ടഡ് വളപട്ടണവുമാണ് റോഡ് നിർമാണത്തിൽ മുൻകയ്യെടുത്തതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. എംഎൽഎ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് റോഡിനാവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തിയത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: