കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി പാനൂർ സ്റ്റേഷൻ

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയി പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെയും പരിസരത്തിന്റെയും വൃത്തിയും, പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ കേസുകളുടെ അന്വേഷണ പുരോഗതികളും, കേസുകളുടെ കുറവും, വാറണ്ടുകൾ പിടിച്ചതും, ജനമൈത്രീ ഇടപെടലുകളും INSIGHT പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാമാണ് പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ഈ അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത് . റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പരേഡിൽ വ്യവസായ , യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനിൽ നിന്നും ഇൻസ്‌പെക്ടർ ബെന്നി . വി . വി ട്രോഫി ഏറ്റു വാങ്ങി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: