വളപട്ടണം വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡിന് സമീപമുള്ള ATMൽ കവർച്ചാ ശ്രമം

വളപട്ടണം വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡിന് സമീപമുള്ള ATM തകർത്തു മോഷണ ശ്രമം. പൂർണമായി തകർത്ത നിലയിലാണ് ATM ഉള്ളത്. ATM ഇൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന മോഷ്ടാക്കൾക്ക് പണം ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം തുറക്കാനായില്ല. 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. വളപട്ടണം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: