തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2018-19 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ഫർണ്ണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്തു

തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2018-19 വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 28 ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾക്ക് ഫർണ്ണിച്ചർ വിതരണം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജീവൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി സി സോമന് ഫർണ്ണിച്ചർ നൽകിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.  

അഞ്ചരക്കണ്ടി, മുഴപ്പിലങ്ങാട്, വേങ്ങാട്, പിണറായി, എരഞ്ഞോളി, ന്യൂമാഹി പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വായനശാലകൾക്കാണ് അലമാര, കസേര തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്തത്.   ബ്ലോക്ക് പഞ്ചാത്തിന്റെ പ്ലാൻഫണ്ടിൽ നിന്നും ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ചത്.  വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഷൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റ്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി ടി റംല, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ് പ്രദീപ് പുതുക്കുടി, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴസൺ കെ സ്വീറ്റ്ന, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ മഹിജ, ടി ആർ സുശീല, സി സോമൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബിഡിഒ ജെയ്മോൻ അബ്രഹാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: