പരിയാരം ഗവ: ആയുർവേദ കോളേജിന് ഇത് അഭിമാന നേട്ടം

ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ആയുർവേദ കോളേജുകളിലെ പി ജി സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ആയുഷ് പി ജി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യ 100 റാങ്കിൽ  കണ്ണൂർ പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ 3 പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇടം നേടി.

  2013 – 18 ബാച്ച് വിദ്യാർഥിനികളായിരുന്ന ഡോ: ആതിര. കെ (കാപ്പാട്, കണ്ണൂർ), ഡോ. രഞ്ജു ആനന്ദ് (തിരുവനന്തപുരം), 2012 – 18 ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ഡോ: അനുശ്രീ (കോഴിക്കോട്) എന്നിവരാണ് യഥാക്രമം 43, 83, 94  എന്നീ റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയത്.

പരിയാരത്തെ തന്നെ വിദ്യാർഥികളായിരുന്ന ഡോ: ശ്രവ്യ എം വി (റാങ്ക് 225), ഡോ: അഞ്ജന സാവിത്രി (റാങ്ക് 289), ഡോ: റസീന (റാങ്ക് 344), ഡോ: വീണ രമേഷ് (റാങ്ക് 404), ഡോ: സ്നേഹ എൻ (റാങ്ക് 424)

എന്നിവർ ആദ്യ 500 റാങ്കുകളിലും ഇടം നേടി.

പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ ശിഷ്യണവും അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെയും പൂർവവിദ്യാർഥികളുടെയും പിന്തുണയും ആണ് തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് റാങ്ക് ജേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അലോട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ ഡിസംബർ മാസത്തോടെ ആരംഭിച്ചേക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: