നാളെ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ ഇല്ല; മറിച്ചുള്ള പ്രചരണം വ്യാജം

കണ്ണൂർ : നാളെ കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ ഇല്ല പുതുശ്ശേരി സംസ്ഥാനത്ത് ആണ് ഹർത്താൽ.തിങ്കളാഴ്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച പുതുശ്ശേരി സംസ്ഥാന ഹർത്താലിയിൽ നിന്ന് മാഹിയെ നേരത്തേ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ശശികല ടീച്ചറുടെ അറസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഹർത്താലിനോടനുബന്ധിച്ച് മാഹിയിലും ഹർത്താൽ ആചരിച്ചതിനാലാണ് ഈ ഹർത്താലിൽ നിന്നും മാഹിയെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നതായി ബി.ജെ.പി.സംസ്ഥാന പ്രസി: സാമിനാഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നാളെ ഹർത്താലുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: