പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നും നാളെയും മില്‍മ കണ്ണൂര്‍ ഡയറി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സൗകര്യം

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നവംബര്‍ 25, 26 തീയതികളില്‍ മില്‍മ കണ്ണൂര്‍ ഡയറി സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു. രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ മുന്‍കൂട്ടി അനുമതി തേടാതെതന്നെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഡയറി സന്ദര്‍ശിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഡയറി കോമ്പൗണ്ടില്‍ സജ്ജമാക്കിയ പ്രത്യേക കൗണ്ടറിലൂടെ മില്‍മ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാക്കും. ഈ തീയതികളില്‍ കണ്ണൂര്‍ കലക്ടറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മില്‍മ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്‌പെഷ്യല്‍ സ്റ്റാളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: