ആലക്കോട് എക്സൈസിന്റെ മിന്നൽ റെയ്ഡിൽ വൻ വാറ്റു സങ്കേതം തകർത്തു. 700 ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു

ആലക്കോട്: ആലക്കോട് എക്‌സൈസ് റേഞ്ചിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ കെ.ജി.മുരളിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളാട് നടുവിൽ ഫർലോങ്ങരയിൽ പുറമ്പോക്ക് തോട്ടുചാലിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന വൻ വാറ്റു സാങ്കേതത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പ്ലാസ്സ്റ്റിക് ബാരലിലും ചതുരാകൃതിയിൽ പ്ളാസ്റ്റിക്ക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക്കെട്ടി നിർമിച്ചതിൽ കാണപെട്ട 700 ലിറ്റർ വാഷും വാറ്റുപകരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു അബ്‌കാരി കേസ് എടുത്തു. റെയ്ഡിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ പി.ആർ. സജീവ്, പ്രകാശൻ ആലക്കൽ ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ കെ.കെ. സാജൻ CEO മാരായ സി.കെ.ഷിബു, വി. ശ്രീജിത്ത് ഡ്രൈവർ ജോജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: