കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ വാര്‍ഡുകള്‍

കോളയാട് 7,13, കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭ 3,10,22,  തലശ്ശേരി  നഗരസഭ 5,6,8,17,20,22,30,32, 35,40,46,48, മാങ്ങാട്ടിടം 5,7,15,16 കോട്ടയം മലബാര്‍ 2,4,7,12, തൃപ്പങ്ങോട്ടൂര്‍ 11,13, പയ്യന്നൂര്‍ നഗരസഭ 4,13,16,22,33,36,40,42,44, പാനൂര്‍ നഗരസഭ 8,16,20,24,30,36,37, പിണറായി 6,18, പരിയാരം 2,4,7,10, ഇരിട്ടി നഗരസഭ 6,7,16 ചിറക്കല്‍ 2,16,23 മുണ്ടേരി 17, മാടായി 4,5,7,8,19, ചെമ്പിലോട് 2,3,4,8, എരമംകുറ്റൂര്‍ 11,13,14, ചെറുതാഴം 2,7,8,13,14,15, പട്ടുവം 3,5,6, കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ 8,11,12,15.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: