കണ്ണൂരിൽ നാളെ (സപ്തംബര്‍ 26 ശനിയാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

6 / 100


കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ക്രഷര്‍, ചകിരി എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ സപ്തംബര്‍ 26 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കീരിയാട് ആനന്ദ് കമ്പനി, പയറ്റിയകാവ്, പുഴാതി പി എച്ച് സി, കൊല്ലറത്തിക്കല്‍, എ കെ ജി റോഡ്, ആശാരി കമ്പനി,  വിവേകാനന്ദ റോഡ്, കപ്പാലം ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 26 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കിഴുന്നപ്പാറ, കിഴുന്നപ്പള്ളി, ഭഗവതി മുക്ക്, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, ചിറക്ക് താഴെ, ജീസണ്‍സ്, ആലിങ്കീല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 26 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ ആറ് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: