ഇനിമുതൽ എ.ടി.എം കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിലും പണം പിൻവലിക്കാം; സംവിധാനമൊരുക്കി എസ്.ബി.ഐ

തിരുവനന്തപുരം: ഡബിറ്റ് കാർഡിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇനി എ.ടി.എമ്മുകളിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാം. എസ്.ബി.ഐയാണ് ഉപഭോക്താവിന് കാർഡില്ലാതെ എ.ടി.എമ്മുകളിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. എസ്.ബി.ഐ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ യോനോ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമാകുക.
യോനോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളും പേയ്മെന്റുകളും നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം. ബാങ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ലോഗിൻ, പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് യോനോ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ശേഷം ആറ്‌ അക്ക എം.പി.എൽ സജ്ജമാക്കണം. തുടർന്ന് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം യോനോ ക്യാഷിൽ ക്ലിക്ക്ചെയ്യണം.
പിന്നീട് എ.ടി.എം വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക നൽകുക.രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്ക് എസ്.ബി.ഐ ഒരു യോനോ ക്യാഷ് ഇടപാട് നമ്പർ അയയ്ക്കും.പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനായി അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഈ നമ്പറും എസ്.ബി.ഐയുടെ ഏതെങ്കിലും കാർഡ്‌ലെസ് ഇടപാട് സാധ്യമായ എ.ടി.എമ്മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം.
എ ടി എം സ്ക്രീനിലെ ആദ്യ പേജിൽ കാർഡ്‌ലെസ് ഇടപാട് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയും തുടന്ന് യോനോ ക്യാഷ് ഉപായോഗിക്കുകയും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയും വേണം. പരമാവധി 10,000 രൂപവരെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: