യാത്രക്കാരില്ല; ഇൻഡിഗോ കണ്ണൂർ–കുവൈത്ത് സർവീസ് നിർത്തിയേക്കും

മട്ടന്നൂർ: കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡിഗോയുടെ കുവൈത്ത് സർവീസ് ഒക്ടോബറിൽ നിർത്താൻ സാധ്യത. വിന്റർ ഷെഡ്യൂളിൽ ബുക്കിങ് ഇല്ല. സമ്മർ ഷെഡ്യൂളിൽ ബാക്കിയുള്ള 32 ദിവസം സർവീസ് തുടരും. കണ്ണൂർ–കുവൈത്ത് സെക്ടറിൽ മറ്റു സർവീസുകളേക്കാൾ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു. അടുത്ത മാസം മുതൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നു കുവൈത്തിലേക്കു കൊച്ചി വഴിയുള്ള കണക്‌ഷൻ സർവീസ് യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. മാർച്ചിലാണു സമ്മർ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുവൈത്തിലേക്ക് ഇൻഡിഗോ പ്രതിദിന സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ സർവീസ് നിർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡിഗോ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടില്ല. 14 ദിവസത്തിനകം വിന്റർ ഷെഡ്യൂൾ പുറത്തു വരുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. കുവൈത്ത് സർവീസ് തുടരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിമാന കമ്പനി പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു. ഇൻഡിഗോയുടെ കണ്ണൂർ–ദോഹ സർവീസും ഒരുമാസത്തേക്കു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 19 മുതൽ ഗോ എയർ കണ്ണൂർ–കുവൈത്ത് പ്രതിദിന സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: