തിരുവോണനാളിലും കണ്ണൂരിൽ അക്രമം: മൂന്നു പേർക്ക് വെട്ടേറ്റു

കണ്ണൂര്‍: തിരുവോണനാളിലും കണ്ണൂരിൽ അക്രമം. കണ്ണൂർ കോളയാട് മൂന്ന് പേർക്ക് വെട്ടേറ്റു. സി.പി.എം

പ്രവർത്തകരായ കോളയാട്ടെ റഫീക്ക്, ബാബു കൂടാതെ പേര് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാവാതെ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്. ഇവരെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ടു പേരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് എന്നാണ് അറിവായിട്ടുള്ളത്, ‬ബൈക്ക് അപകടകരമാം വിധം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനാൽ ആയുധവുമായ് വന്ന് അക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രാധമീക നിഗമനം.
രാഷ്ട്രീയ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടഅക്രമം അല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: