വളപട്ടണത്ത് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ രോഗി ഇന്റർ ലോക്കിൽ തട്ടി വീണ് വേറൊരാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. കൂടെ പഞ്ചായത്ത് വക കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രം….. കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: