ഇരിക്കൂറിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി ലോറി കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിഇരിക്കൂർ : കല്ല്യാട് ബ്ളാത്തൂർ റോഡ് ഇറക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട മിനി ലോറി കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി.

കല്ല്യാട് ഭാഗത്തു നിന്നും ചെങ്കല്ലുമായി ഇരിക്കൂറിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന മിനി ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് സംഭവം അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല.

കുത്തനെ ഉള്ള ഇറക്കവും അപകടം നിറഞ്ഞ പ്രദേശവുമാണ് ഇവിടം നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് മുൻപും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: