പള്ളിയാമൂല മഖാം മാസാന്ത സ്വലാത്ത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്

പള്ളിയാമൂല മഖാം മാസാന്ത സ്വലാത്ത് നാളെ (26/5/2019) ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് പള്ളിയാമൂല മഖാം അങ്കണത്തിൽ നടക്കും. സയ്യിദ് ഉബൈദ് തങ്ങൾ ബാഹസൻ ജമലുല്ലൈലി, ഇഎം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: