“കണ്ണൂർ സംഗീതക്കൂട്ടായ്മ ” ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് & ആർട്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ” നമുക്കൊന്നായ് പാടാം” പതിനൊന്നാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടി മെയ് -26 ന്

“കണ്ണൂർ സംഗീതക്കൂട്ടായ്മ ”
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് & ആർട്സ്
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ” നമുക്കൊന്നായ് പാടാം” പതിനൊന്നാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടി മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ സുൽത്താൻ എരിഞ്ഞോളി മൂസയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ
2019- മെയ് -26 ന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സംഗീതക്കൂട്ടായ്മയുടെ ഓഫീസിൽ (കമ്പിൽ കുമ്മായക്കടവ് റോഡിന് എതിർവശം) വെച്ച് നടക്കുന്നു.

ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടികളിലായി 300 ൽ പരം ഗായികാ ഗായകന്മാരും, ആയിരത്തിലധികം ആസ്വാദകരും ഒത്തുചേർന്ന് വൻ വിജയമാക്കിയ പരിപാടിയുടെ പതിനൊന്നാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടിയാണ് ഇത്.
(പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും കരോക്കെ കൊണ്ടുവരണം) രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം: 5 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ.
അന്വേഷണങ്ങൾ:
9895477602, 9995045903

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: