കേരളത്തിൽ 7 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ; കണ്ണൂരിൽ ഒരാൾക്ക്

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏഴു പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോട്ടയം 3, കൊല്ലം 3, കണ്ണൂര്‍ 1. കൊല്ലത്ത് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകയ്ക്കും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 21,044 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍. വയനാട്, തൃശൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളില്‍ കോവിഡ് രോഗികളില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളില്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികളിലും കേന്ദ്രത്തിന് തൃപ്തിയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നതെന്ന് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: