ലോക്ക് ഡൗണിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുമായി കേന്ദ്രം; പഞ്ചായത്തുകളിൽ എല്ലാ കടകളും തുറക്കാം, ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ അനുമതിയില്ല

ലോക്ക് ഡൗണിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇളവുമായി കേന്ദ്രം. മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്‍പറേഷന്‍ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കടകളും തുറക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാര്‍ പകുതി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.

ഷോപ്പിംഗ് മാളുകള്‍ക്ക് തുറക്കാന്‍ അനുമതിയില്ല. 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന കർശന നിബന്ധനയുണ്ട്. ജീവനക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും സമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലുള്ള മേഖകളിൽ ഇളവ് ബാധകമാകില്ല. ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കടകൾ തുറക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: