പാനൂർ കൊളവല്ലൂരിൽ സി.പി.എം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും, വീടുകൾക്കും നേരെയുണ്ടായ അക്രമ സംഭവത്തിൽ 34 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ്സെടുത്തു

പാനൂർ: കൊളവല്ലൂർ മേഖലയിൽ സി.പി.എം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും, വീടുകൾക്കും നേരെ അക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ 34 പേർക്കെതിരെ കൊളവല്ലൂർ പൊലീസ് കേസ്സെടുത്തു.
സി.പി.എം പ്രവർത്തകരായകൊളവല്ലുരിലെ പൊയിൽ പീടിക കുന്നോത്ത് മൊടോങ്കണിയിൽ സന്തോഷ്, മൊടോങ്കണ്ടിയിൽ ഗോപി ,രയരോത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾ തകർത്ത സംഭവത്തിലും, മൊടോങ്കണ്ടി സന്തോഷ്, പ്രഷിൻ, ഗോകുൽ, പടയറെ വിടഅവിനാശ് എന്നിവരെ അക്രമിച്ചതിലുമായി കണ്ടാലറിയാവുന്ന പത്ത് പേരുൾപ്പെടെ 25 കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ്സെടുത്തു.
കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ തെരുവത്ത് പണ്ട്യൻ രമിത്ത്, പണ്ട്യന്റവിട ചന്ദ്രി, ശ്രീമതി എന്നിവരെ അക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന അഞ്ച് പേരടക്കം ഒൻപത് സി.പി.എം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും കേസ്സെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: