കണ്ണൂർ-കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിൽ മമ്പറം പാലത്തിൽ പോലീസ് ചെക്‌പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു

പിണറായി: കണ്ണൂർ-കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിൽ മമ്പറം പാലത്തിൽ പിണറായി പോലീസ് ചെക്‌പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചു. വാഹന നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്ന് പിണറായി പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്.ഐ. കെ.വി.ഉമേഷ് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച മുതൽ ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെ അവശ്യസർവീസുകളും ചരക്കുവാഹനങ്ങളും ഒഴിവാക്കും. കർശനപരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. യാത്രോദ്ദേശ്യം സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നല്കിയാൽ കേസെടുക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: