തലശ്ശേരി ടെംപിള്‍ ഗേറ്റ്-കണ്ണിച്ചിറ റോഡില്‍ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

തലശ്ശേരി ടെംപിള്‍ ഗേറ്റ്-കണ്ണിച്ചിറ റോഡില്‍ കലുങ്ക് നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്നതിനാല്‍ മാര്‍ച്ച് 26 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 25 വരെ ഇത് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. ഇതുവഴി മാടപ്പീടിക ഭാഗത്തുനിന്ന് തലശ്ശേരിയിലേക്കും തലശ്ശേരിയില്‍നിന്ന് മാടപ്പീടിക ഭാഗത്തേക്കും പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ ടെംപിള്‍ ഗേറ്റ്-സൈതാര്‍ പള്ളി-മട്ടാമ്പ്രം പള്ളി റോഡ് വഴി കടന്നു പോകേണ്ടതാണെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: