ലോക ജല ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിൽ ജലസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു

ലോക ജല ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജലസഭ ശ്രീ പലേരി അമ്പല ക്ഷേത്രക്കുള പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി കെ. ശ്രീലത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൻ എൻ.ഉഷ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ശ്രീ.കെ .പി മോഹനൻ ,കെ.പ്രസീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: