മാഹിയിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്താൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു

മാഹിയിൽ ദേശീയ പാതയോരത്ത് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകമായതോടെയാണ് മാഹി പാലം മുതൽ പെട്ടിപ്പാലം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് 20 ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ന്യൂ മാഹി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചത്.
ഏറെനാളായി ദേശീയ പാതയോരം മാലിന്യ മുക്തമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത്. എന്നാൽ മാഹി പാലം മുതൽ പെട്ടിപ്പാലം വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് മാലിന്യ നിക്ഷേപം വ്യാപകമാണ്. ഇതോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3.5 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ക്യാമറകളുടെ മോണിറ്ററിങ്ങിന് പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരെ കൂടാതെ ന്യൂ മാഹി പോലീസിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ മയ്യഴി പുഴയിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിയ 18 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: