കണ്ണൂരിൽ നാളെ ( 26:02:20) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

ചൊവ്വ

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഇ എസ് ഐ, ആര്‍ കെ ബേക്കറി, ഫാഷന്‍ ടെക്, ഭഗവതി മുക്ക്, മന്ദപ്പന്‍ കാവ്, മുച്ചിലോട്ട് കാവ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 26 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ ഒരു മണി വരെയും ബത്തമുക്ക്, കിഴുന്നപ്പാറ, താഴെ മണ്ഡപം, മുനമ്പ്, ഏഴര, ബ്ലോക്ക്, ജീസണ്‍സ്, തലസ്സിപ്പള്ളി, ഉറുമ്പച്ചന്‍കോട്ടം, കിഴുന്നപ്പള്ളി, ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പള്ളിക്കുന്ന്

പള്ളിക്കുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കല്ല്‌കെട്ട് ചിറ, ജമാ അത്ത്, പിയ്യാടത്ത് റോഡ്, ഇസ്ലാഹി കോംപ്ലക്‌സ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 26 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മയ്യില്

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കാര്യാമ്പറമ്പ്, നിരത്തുപാലം ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 26 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വളപട്ടണം പാലം, കടവ്, ടോള്‍ബൂത്ത് പരിസരം, അമാന ടയോട്ട ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 26 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മട്ടന്നൂര്

മട്ടന്നൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കുഞ്ഞിപ്പളളി, നെടുവെട്ടാന്‍കുന്ന് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ഫെബ്രുവരി 26 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: