കണ്ണൂർ സംഗീതക്കൂട്ടായ്മയുടെ എട്ടാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടി നമുക്കൊന്നായ് പാടാം 27 ബുധനാഴ്ച

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സംഗീത കൂട്ടായ്മയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് & ആർട്സ്
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എട്ടാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടി “നമുക്കൊന്നായ് പാടാം” 27-O2-2019 ബുധൻ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് പറശ്ശിനിക്കടവ് ജനകീയ കലാ-സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം – (കൊവ്വൽ, പറശ്ശിനിക്കടവ്) ഒരുക്കുന്ന വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. സ്ഥലം: കൊവ്വൽ, പറശ്ശിനിക്കടവ്.
ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടികളിലായി 250 ൽ പരം ഗായികാ ഗായകന്മാരും, ആയിരത്തിലധികം ആസ്വാദകരും ഒത്തുചേർന്ന് വൻ വിജയമാക്കിയ പരിപാടിയുടെ എട്ടാമത് പ്രതിമാസ സംഗീത പരിപാടിയിലേക്ക് കലാകാരന്മാരേയും, ആസ്വാദകരേയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
(പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കരോക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.)
രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം: 4 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ മാത്രം.
അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്:
9895477602, 9995045903

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: