അഴീക്കോട് പ്രവാസി സുന്നി കൂട്ടായ്മ അവാർഡ് നൽകും

അഴീക്കോട്: സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം മുഖപത്രം സുന്നി വോയ്‌സിന്റെ കാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ചു അഴീക്കോട് സർക്കിൾ കമ്മറ്റിക്ക് കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക്കാരെ ചേർക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് അഴീക്കോട് പ്രവാസി സുന്നി കൂട്ടായ്മ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അർഹരായ യൂണിറ്റിന് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം വാരം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേഷ് അവാർഡും മോമെന്റോയും നൽകും. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: