അഴിക്കോട് ചാൽ ബീച്ചിൽ ചിത്രരചനാ മത്സരം

കണ്ണൂർ: ജില്ലാ അമച്വർ ബോക്സിങ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൗണ്സിലുമായി ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന സംസ്ഥാന യൂത്ത് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജില്ലാതല ജലഛായ ചിത്രരചനാ മത്സരം നടത്തുന്നു. 26ന് രാവിലെ 10ന് അഴീക്കോട് ചാൽ ബീച്ചിലാണ് മത്സരം. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അന്നേദിവസം രാവിലെ 9.30ന് ചാൽ ബീച്ചിലെ സംഘാടകസമിതി ഓഫീസിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: