മിക്സഡ് ഗയ്‌സ് വളപട്ടണത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 6’s ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്

മിക്സഡ് ഗയ്‌സ് വളപട്ടണത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാലാമത് 6’s ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് 2-2-19ശനിയാഴ്ച വളപട്ടണം മന്ന ഫ്ളഡ് ലൈറ്റ് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമുകൾ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക

8943310979,9847319378,9746533208,8089277811

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: