അറുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിലും കേക്കുകളുണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഡെയ്സി

കണ്ണൂർ ചാല എസ് എൻ നഗറിലെ ഡേയ്സി മസ്‌ക്രീനസ് 68 ആം വയസിലും തന്റെ വീട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന കേക്കുകളുണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.ഒപ്പം മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും സഹായത്തിനുണ്ട്.കൃത്രിമ നിറങ്ങളും കൂട്ടുകളും ഒന്നുമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കുകളായതുകൊണ്ടു ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.ക്രിസ്മസിന് പ്ലം കേക്കുകളാണ് കൂടുതലായും ഡെയ്സി ഉണ്ടാക്കാറ്.ആറു വര്ഷമായി ഡെയ്സി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.ഭർത്താവായ ആൽഫ്രെഡ് മസ്‌ക്രീനാസാണ് കേക്കുകളുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്.ആദ്യമൊക്കെ കുക്കറിൽ കേക്കുകളുണ്ടാക്കി.പിന്നീട് ആവശ്യക്കാരേറിയതോടെ ഓവനിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നന്നു ഡെയ്സി പറയുന്നു. കണ്ണൂർ സെന്റ് തെരേസാസ് നഴ്സറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു ഡെയ്സി.അങ്ങനെയാണ് കേക്ക് നിർമാണം ബിസിനസ്സായി നടത്താൻ തരുമാനിക്കുന്നത്.പിന്നെ മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല.വൈകാതെ വീട്ടിൽ ‘കേക്ക് ആൻഡ് പോയട്രിസ് എന്ന നിർമാണയൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു.ഒരിക്കൽ ഈ കേക്കുകളുടെ രുചിയറിഞ്ഞവരെല്ലാം പിന്നെയും ഇവിടേക്കെത്തുന്നു എന്നതാണ് ഡേയ്സിയുടെ വിജയം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: