മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബദർപള്ളിക്ക് സമീപം ദാറുസ്സലാമിൽ വയലക്കണ്ടി ആദം നിര്യാതനായി


മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബദർപള്ളിക്ക് സമീപം ദാറുസ്സലാമിൽ വയലക്കണ്ടി ആദം നിര്യാതനായി
ഭാര്യ: റംല.

മക്കൾ: മശ്‌രിഫ, മഹറൂഫ ,ഖയറുന്നിസ ,ആരിഫ ,മൻസൂർ

മരുമക്കൾ: സമീർ ധർമ്മടം ,അബുബക്കർ ധർമ്മടം [ആക്കു], ഹാരിസ് നിട്ടൂര് ,ജസിർ പുന്നോൾ ,തസ്നി കതിരുർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: