ലെവല്‍ക്രോസ് അടച്ചിടുംകണ്ണപുരം-ധര്‍മ്മശാല റോഡില്‍ പാപ്പിനിശ്ശേരി – കണ്ണപുരം സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള 252-ാം നമ്പര്‍ ലെവല്‍ക്രോസ് നവംബര്‍ 25ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ 28ന് രാത്രി എട്ട് മണി വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി അടച്ചിടുമെന്ന് അസി.ഡിവിഷണല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: