തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് തുണയായി പോള്‍ മാനേജര്‍ ആപ്പും

തദ്ദേശസ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വോട്ടെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് പോള്‍ മാനേജര്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍. നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ് സെന്ററാണ്(എന്‍ഐസി) ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍, ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസവും തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംവദിക്കുന്നതിനായാണ് ആപ്പ്. മോക് പോളിംഗ്, പോളിംഗ്, വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസത്തെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലുള്ള വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എന്നിവ ആപ്പിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കാം. സെക്ടറല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഫസ്റ്റ് പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോ നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാം. ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക് ഓഫീസറാണ് ആപ്പിന്റെ ജില്ലാതല സാങ്കേതിക നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍. ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ഓഫീസിലെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടില്‍ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ജില്ലാ നോഡല്‍ ഓഫീസറായും പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ആപ്പിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ട പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഫസ്റ്റ് പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും.  

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: