അഴീക്കോട് സഹിന 43 വയസ്സ് നിര്യാതയായി

പരേതനായ ശ്രീധരൻ മകൾ സഹിന 43 വയസ്സ് നിര്യാതയായി
ഭർത്താവ്: ശ്രീജൻ കടമ്പൂർ (KSEB പാപ്പിനിശ്ശേരി)
സഹോദരങ്ങൾ:
സൽന, സബിന
സംസ്കാരം:
തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അഴീക്കോട് കൊഴക്കിയിൽ ശ്മശാനത്തിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: